FAQs Complain Problems

अन्य कर दस्तुर तिर्ने

लाग्ने समय: 
१ देखि २ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शुक्लाफाँटा नगर कार्यपालिककाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगर सभावाट अनुमोदित दस्तुर
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्बन्धित कागजातहरु