शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।कृपया प्ले स्टोरमा गएर 'Shuklaphant Municipality' एप डाउनलोड गर्नुहोला ।

तेसो नगर परिषदवाट आ व २०७४ २०७५ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

Supporting Documents: