Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

नगरपालिकावाट प्रदान गरीने सेवा सुविधाहरुको प्रभावकारिता वारे तपाईको राय के छ ?