Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

नमुना कानुन संगालो-स्थानिय निकाय २०७४