Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

यस शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तगत रहेका जननिर्वाचीत पदाधिकारीहरुको (न.का.स)विवरण

Supporting Documents: