FAQs Complain Problems

Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_environment_initialize() (line 716 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 15 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 16 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).

वडा न.१

वडा न. १ मा पर्ने टोल तथा गाँऊहरु:

 • गणेशपुर
 • गणेशपुर चौधरी टोल
 • मल्लो चौराहा
 • तल्लो चौराहा
 • भोरकुण्डा
 • लौटाहा
 • खजुवापट्टी
 • वन्साह गाँऊ
 • बैशाखा शिबिर

वडा न. १ को जनसङ्ख्या वितरण:
२०७३ को सर्भेक्षण अनुसार:
जम्मा घर धुरि:- ११२१
महिला घरमुली:- ७६
पुरुष घरमुली:- १०४५
पुरुष:- ३४४२
महिला:- ३१३७
जम्मा:- ६५७९
जनसङ्ख्या वृद्धिदर:- ४.६४%

वडा न. १ को जातिगत जनसङ्ख्या वितरण:
पहाडी दलित: ७१८
मधेशी दलित: ७४
पहाडी जनजाती तथा आदीबासि: २८८

Undefined
Population: 
6579
Ward Contact Number: 
+9779806461341