Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

शुक्लाफाटा नपा ऐन नियमावली,कार्यविधि स‌ँगालो २०७४ ०७५