Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

श्री बैजनाथ सामुदायिक वन, शुनपा -८

Latitude: 
28.94083333
Longitude: 
80.39166667