Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

सहजकर्ता सेवा करारका लागि म्याद थप सम्बन्धमा ।।।

सहजकर्ता सेवा करारका लागि  म्याद थप सम्बन्धमा ।।।