Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिको नया परिवतित निर्देशीका २०७३ ९ १३ मा स‌‍सोधित