Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना Complex building

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मिति २०७५/२/३ गते आह्वान गरेको कम्पलेक्स बिल्डिन्ग निर्माण ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्रको सुचना