Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

स्थानीय तहको शासन /परिचालन/ ऐन निदेसीका २०७४