Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

MIS अनुसार आ.ब २०७३/०७४ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभ ग्राहिको विवरण