FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

सामािजक सुरक्षा भत्ता नया नाम दर्ता गने सम्बन्धमा

PDF icon Scan.pdf

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।म्याद थप गरिएको

PDF icon Scan.pdf

Notice about the exams of "LGCDP Focal Person"

PDF icon CCF07062016.pdf

आ.व.२०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भता बितरण सूचना

PDF icon सामजिक सुरक्षा भता वितरण सम्बन्धि सूचना २०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक.pdf

"स्वच्छ सफा र सुन्दर राखौ हामाे नगर "

"स्वच्छ सफा र सुन्दर राखौ हामाे नगर "

स्थानीय स्वायत शासन एेन २०५५

PDF icon Sthaniya Swaetta Sasan Ain 2055.pdf

नगर विकास योजना दोस्रो नगर परिषदबाट पारित बार्षिक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

PDF icon Nagar-Bikas-Yojana_Jhalaripipladi.pdf

बालभेला

PDF icon Bal Bhela Report_JP final.pdf

Pages