FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

जानकारी सम्बन्धमा- वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon २०७६०९०२ वडा कार्यालयहरु सबै जानकारी सम्बन्धमा.pdf

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा- वडा कार्यालयहरु सबै

PDF icon २०७६००९०१ वडा कार्यालयहरु सबै_अख्तियारको सुझाव.pdf

सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना

PDF icon सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना.pdf

सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७६०८०४ सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा.pdf

उम्मेदवारहरुको दरखास्त स्विकृत गरिएको सूचना

PDF icon २०७६०८०४ उम्मेदवारहरुको दरखास्त स्विकृत गरिएको सूचना.pdf

विज्ञापन स्थगित भएको सूचना

PDF icon २०७६०८०४ विज्ञापन स्थगित भएको सूचना.pdf

माग पद सङ्ख्या कायम गरिएको सूचना

PDF icon २०७६०८०४ माग पद्संख्या कायम गरिएको सूचना.pdf

आशयको सूचना

PDF icon २०७६०७२७ आसयको सूचना.pdf

आर्थीक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

PDF icon २०७६०७२२ आर्थीक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf

दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७६०७१९ दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना.pdf

MIS अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon MIS अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा.pdf

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

PDF icon फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा.pdf

प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७६०७१४ समाजिक सुरक्षा प्रचार प्रसार.pdf

सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

PDF icon सिप परिक्षण सूचना सच्चयाईएको.pdf

जीप खरिदका लागि क्याटालग पेश गर्न आह्वान गरिएको सूचना

PDF icon जिप खरिदका लागि क।याटालग पेश गर्न आह्वान गरिएको सूचना.pdf

प्राविधिक स्पेसिफिकेसन जिप

PDF icon प्राविधिक स्पेसिफिकेसन जिप.pdf

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थीक सहायताका लागि निवेदन दिने व्यबस्था सम्बन्धि सूचना

PDF icon बोर्डबाट आर्थीक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिने व्यबस्था सम्बन्धि सूचना.pdf

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि सडक नाटक हुने सूचना

PDF icon २०७६०५१७ मानव बेचबिखन बिरुद्धको दिवस.pdf

सटर भाडामा लिन निवेदन पेश गर्ने म्याद थप भएको सूचना

PDF icon सटर भाडा म्याद थप.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको म्याद थप गरेको सूचना

PDF icon सूचना म्याद थप आन्तरिक आय.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon आन्तरिक आय सम्बन्धि सूचना .pdf

सटर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon सटर भाडामा दिने सम्बन्धि सूचना.pdf

समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि प्रचार प्रसार गर्ने- वडा कार्यालय सबै

PDF icon प्रचार प्रसार सबै वडा हरु.pdf

छात्रवृतीका लागि सिफारिस सम्बन्धि सूचना

PDF icon छात्रवृती सम्बन्धि सूचना.pdf

कर तिर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF icon 20760328 करदातालाई सूचना.pdf

Pages