FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

स्व- मूल्याङ्कन नतिजा सम्बन्धमा

PDF icon lisa_result.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation For Sealed Quotation

PDF icon tender notice corrected.pdf

Invitation For Bids

कोभिड -१९ बिरुद्दको बुस्टर मात्रा खोप सम्बन्धि सूचना ।

विदा सम्वन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै)

PDF icon suchana.pdf

घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा

PDF icon 2WARDS २०७८०९१२_१५५१ सूचना सम्बन्धमा.pdf

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता बुझ्ने बारे सूचना

PDF icon 2WEBSITE २०७८०९१२ सूचना सुरक्षित नागरिक आवास.pdf

Invitation for Sealed Quotation

PDF icon २०७८०९१२ Invitation for sealed quotation_laptop.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation For Bids

Addendum Notice

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Invitation For Sealed Quotation

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्वन्धमा ।

PDF icon CCF12102021.pdf, PDF icon pdf2.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्वन्धि सूचना ।

प्रेस विज्ञप्ति

Notice For Tender

Invitation for Sealed Quotation

नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदानमा बायोग्याँस निर्माण गर्न इच्छुक घरधुरीलाई निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना ।

आन्तरिक आय सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्वन्धमा ।

च्याउ तथा हिउँदे तरकारीको विउ माग र परवल खेती का लागि माग सम्वन्धी सूचना ।

सूचना सम्वन्धमा ।

Pages