Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ६१ ५२११०५, ५२५३४०, ५२११०४, ५२१४६०

E-mail: info@shuklaphantamun.gov.np, ito.shuklaphantamun@gmail.com

Location:

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !