कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रघुनाथ अवस्थी कार्यकारी अधिकृत awasthiraghunath70@gmail.com +९७७-९८४८८५६३३१
विष्णु दत्त जोशी लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन
टेकेन्द्र प. भट्ट सव.इन्जिनियर ९८५८७५१८१०
विरेन्द बहादुर थापा सव.इन्जिनियर ९८४८७२२५४०
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन
श्री राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर lilaayer46@gmail.com 9848844647/099540010
सुरेन्द देव भट्ट खरिदार प्रशासन bhatt.surendra203@gmail.com 9848760366
दान सिह बोहरा ना.सु प्रशासन 9848861888
कृष्ण काकी खरिदार
सुरेन्द चन्द खरिदार
लोकेन्द भट्ट इन्जिनियर
गजाधर जोशी ना.सु
IT Officer क.अधिकृत ito.shuklaphantamun@gmail.com +९७७-९८६८७१०७६३
सर्जन सिहं साउद खरिदार
महेश राज पाण्डेय शाखा अधिकृत ९८४८७२६३११
राजेन्द्र शर्मा खरिदार ९८४८७८३१३५
हेम राज भट्ट ना.सु ९८४८४३७७६५
श्याम लाल डगौरा खरिदार
हेम राज भट्ट ना.सु
स्यामलाल डगौरा खरिदार