FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
विशनसिंह थापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत thapabishan33@gmail.com +९७७-९८४८८१८१५५
टेकेन्द्र प. भट्ट सव.इन्जिनियर ९८५८७५१८१०
विरेन्द बहादुर थापा सव.इन्जिनियर ९८४८७२२५४०
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन नापि शाखा 9848781524
श्री राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा lilaayer46@gmail.com 9848844647/099540010
सुरेन्द देव भट्ट खरिदार प्रशासन bhatt.surendra203@gmail.com 9848760366
सुरेन्द्र चन्द खरिदार संघ संस्था ९८४८७७४५०१
लोकेन्द्र राज भट्ट इन्जिनियर lokendrabhatta7@gmail.com ९८५८७५०११८
गजाधर जोशी ना.सु 9749522916
लोग राज भट्ट सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.shuklaphantamun@gmail.com +9779868710763
हेम राज भट्ट ना.सु संघ संस्था तथा सहकारी ९८४८४३७७६५
श्याम लाल डगौरा खरिदार chaudharyshyam333@gmail.com 9848753959
महेश जोशी खरिदार ४ नं. वडा सचिव joshimahesh015@gmail.com +977-9841727474
सरिता कुमारी पन्त खरिदार प्रशासन, महिला विकास शाखा pantsarita111@gmail.com +9779848750995
कृष्ण प्रशाद भट्ट रोजगार संयोजक( शा अ) रोजगार शाखा kpbhatta77@gmail.com 9843521363
टिकेन्द्र राज भट्ट शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा trbhatt.mnr@gmail.com ९८५१२०४१४३
अर्जुन चौधरी सहायक कम्प्युटर अपरेटर योजना yahooarjuns19@gmail.com ‌९७७-९८६४९२५७३८
सरोज रोकाया इन्जिनियर सहरी विकास sarojrokaya1@gmail.com 9843438534
महेश अवस्थी ना. प्रा. स. कृषि शाखा maheshawasthi6758@gmail.com ९८४८८३६७५८
दान सिंह विष्ट प्रा. स. कृषि शाखा bistdan2046@gmail.com ९८६८०५४५०१
लक्ष्मी दत्त पाण्डेय शाखा अधिकृत प्रशासन pandeylaxmidatt@gmail.com 9848805530
उत्तम बहादुर ऐडी एम. आई. एस. अपरेटर पञ्जिकरण शाखा aidyuttam@gmail.com 9848026444
कमल राना एम. आई. एस. अपरेटर पंजिकरण शाखा ranakamal222@gmail.com 9862472441
प्रमानन्द भट्ट Senior Officer Health bhatt4927@gmail.com 9848774927
गंगा कुमारी दहाल अर्याल ना.सु प्रशासन dahalganga320@gmail.com ९८४८८१५५९१
जुना कुमारी स्याँडा खरिदार पंजिकरण शाखा ९८४८८२६१४८
Er. Deepak Dhami इन्जिनियर योजना शाखा deepakdhami64@gmail.com 9858749544
लोकराज भट्ट लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन bhattlokraj099@gmail.com 9809439009
नरेन्द्र सिंह धामी ना.सु वडा सचिव niraj.dhami21@gmail.com ९८४४३५१८१९