Welcome

यहाँलाई शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वेब साईटमा स्वागत छ ।।।

 

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रघुनाथ अवस्थी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत awasthiraghunath70@gmail.com +९७७-९८४८८५६३३१
टेकेन्द्र प. भट्ट सव.इन्जिनियर ९८५८७५१८१०
विरेन्द बहादुर थापा सव.इन्जिनियर ९८४८७२२५४०
राजेन्द्र बहादुर सिंह खरिदार sraju6541@gmail.com ९८४८७२७१३०
हेम राज अवस्थी अमिन वडा सचिव- वडा नं. ४ 9848781524
श्री राजेश कुमार ऐर कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा lilaayer46@gmail.com 9848844647/099540010
सुरेन्द देव भट्ट खरिदार प्रशासन bhatt.surendra203@gmail.com 9848760366
दान सिह बोहरा ना.सु प्रशासन 9848861888
कृष्ण कार्की खरिदार वडा सचिव- वडा नं. १० karkikrishna12@gmail.com 9867315973
सुरेन्द चन्द खरिदार
लोकेन्द भट्ट इन्जिनियर
गजाधर जोशी ना.सु 9749522916
सर्जन सिहं साउद खरिदार वडा सचिव- वडा नं. ९ 9848461873
महेश राज पाण्डेय शाखा अधिकृत योजना शाखा Maheshddckanchanpur@gmail.com ९८४८७२६३११
राजेन्द्र शर्मा खरिदार राजश्व शाखा hisharmasir@gmail.com ९८४८७८३१३५
हेम राज भट्ट ना.सु ९८४८४३७७६५
श्याम लाल डगौरा खरिदार chaudharyshyam333@gmail.com 9848753959
नरेश भुल सव.इन्जिनियर
देव बहादुर कुंवर लेखा प्रमुख लेखा dbkunwar2071@gmail.com 9848751579
बिष्णु दत्त भट्ट ना.सु प्रशासन bhattabishnu06@gmail.com ९८०५७६३४१५
चक्र देव भट्ट ना.सु ८ नं. वडा सचीव chakra.bhatt71@gmail.com 9848714800