FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२७ गते

PDF icon २०७८०१२७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोभिड हेल्प डेस्क सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७८०१२६ सूचना कोभिड हेल्प डेष्क.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२६ गते

PDF icon २०७८०१२६ कोभिड १९ अध्याबधिक विवरण.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०१२४ सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०१।२४ गते

PDF icon २०७८०१२४ कोभिड १९ अध्याबधिक विवरण.pdf

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०११५ सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०११५ सूचना समाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता शिविर.pdf

Invitation for Bids for Procurement of Medicine and Health Tools

PDF icon २०७८०११५ Invitation for bids for procurement of medicine and health tools.pdf

Invitation of Bids for the Supply and Installation of Solar Street Light

PDF icon २०७८०११४ Invitation of Bids for the supply and installation of solar street light.pdf

पठन पाठन स्थगन सम्बन्धमा- शैक्षिक संस्थाहरू सबै

PDF icon २०७८०११२ पठन पाठन स्थगन सम्बन्धमा.pdf

Invitation for Bids- Construction of Civil Works

PDF icon २०७८०११० Invitation for Bids- Construction of Civil Works.pdf

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

PDF icon २०७७०१०८ सूचना सूचना सूचना कोभिड शिक्षा-merged.pdf

कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सम्बन्धि जनहीतमा जारी सूचना

PDF icon २०७८०१०६ कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) सम्बन्धि जनहीतमा जारी सूचना.pdf

स्व-मुल्याङ्कन अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१२३१ स्व-मुल्याङ्कन अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना.pdf

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना धर्म जनता मा . वि

PDF icon DJHSS २०७७१२२५ शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

अनूसूची फाराम र प्रमाणजन्य अन्य कागजात तयार गर्दा A4 साइजको कागज प्रयोग गर्ने

PDF icon DAO २०७७१२१९ A4 साइजको अनूसूची फाराम र प्रमाणजन्य अन्य कागजात सम्बन्धमा.pdf

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७१२१५ सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

आधारभूत शिक्षा परिक्षा (कक्षा ८) संचालन सम्बन्धमा

PDF icon २०७७१२१३ आधारभूत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ संचालन सम्बन्धमा.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१२०८ सूचना.pdf

५० % अनुदानमा केराको बेर्ना वितरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सुचना

PDF icon २०७७१२०१ ५० % अनुदानका केराको विउ वितरण .pdf

Invitation for Bids Construction of Pipladi Hospital

PDF icon २०७७११२१ Invitation for bids पिपलाडी स्वा चौ.pdf

लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१११९ लाभग्राही परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon २०७७११०५ तालिम सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा.pdf

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७७ मनाउने सम्बन्धमा.pdf

सूचना

PDF icon २०७७११०३ सूचना.pdf

Pages